• برنامه های استانی انجمن کلید خورد

    درراستای توسعه برنامه های انجمن در استان های مختلف کشور با هدف گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه متناسب با ظرفیت های موجود درهر استان، اولین نشست دراین زمینه با ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان برگزار شد. در این جلسه جناب آقای دکتر منتظری ضمن استقبال برنامه های استانی انجمن، آمادگی سازمان را برای هرگونه همکاری دراین زمینه اعلام نمودند. آقای مهندس معصومی ضمن اعلام برنامه های انجمن در حوزه فعالیت های استانی از استقبال ایشان قدردانی واعلام نمودند استان گیلان بعنوان اولین استانی خواهد بود که این برنامه ها در آن اجرایی می شود.دراین راستا مقرر شد نشست ویژه ای با حضور نمایندگان شرکت های تولیدی صنعتی و معدنی و شرکت های تجاری استان گیلان و همچنین حضوردانشگاهها و مراکز پژوهشی استان طراحی و با هدف هم افزایی برای گسترش کمی و کیفی تحقیق و توسعه در استان گیلان برگزار شود.