انعقاد تفاهم نامه همکاری میان انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه و دانشگاه خواجه نصیر

تفاهم نامه همکاری بین انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن و مدیران مرکز رشد خواجه نصیر به امضا رسید.

این تفاهم نامه در راستای ایجاد حلقه های ارتباطی میان صنعت و دانشگاه و همچنین کمک به انجام فعالیت های لازم برای رفع نیازهای صنعت بر اساس توانمندی های دانشگاه و حل مسائل نوآورانه بین مرکز رشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن امضا شد.
از اهداف تفاهم نامه شناسایی توانمندی های علمی، فنی، مهندسی و منابع انسانی دانشگاه از یک طرف و شناسایی و معرفی نیازهای بخش صنعت و معدن از طرف دیگر و کمک به انجام فعالیت های لازم برای رفع نیازهای صنعت بر اساس توانمندی های دانشگاه است.

Images:

Leave a Reply

کد امنیتی
جهت احراز هویت، حاصل عبارت را وارد نمایید
13 + 5 =

حاصل عبارت ریاضی فوق را وارد نمایید. به عنوان مثال 1+3 برابر با 4 می‌باشد.