برای ثبت درخواست عضویت خود ابتدا باید در سایت ثبت نام نمایید و پس از ورود به سایت روی درخواست عضویت کلیک نمایید و با تکمیل فرم ثبت نام، به عضویت انجمن درآیید.تصاویر مراحل عضویت را در پایین میتوانید تماشا نمایید.

  1. ورود به سایت انجمن www.iranrd.net

 

  1. تکمیل فرم ثبت نام عضویت در سایت

  1. ورود به سامانه و سپس از منو عضویت در انجمن ، درخواست عضویت در انجمن را فشار دهید.

  1. فرم درخواست عضویت در انجمن را به صورت کامل و با اطلاعات درست، تکمیل نمایید. توجه داشته باشید مدارک خواسته شده در قسمت بارگذاری را صحیح بارگذاری نمایید تا در عضویت شما خللی وارد نشود. هم چنین در انتخاب محصول خود دقت نمایید و از جدول استاندارد ISIK دقیقاً محصول تولید شده شرکت خود را انتخاب کنید و درنهایت دکمه ذخیره را بزنید تا اطلاعات برای انجمن ارسال شود. منتظر بمانید تا ایمیل تایید عضویت همراه با لینک پرداخت حق عضویت برایتان ارسال شود.

پس از پرداخت حق عضویت با تایید مالی که از طریق ایمیل برایتان ارسال خواهد شد میتوانید اقدام به اخذ گواهی عضویت خود از انجمن نمایید.