کارگاه آموزشی معجزه نوآوری درنجات شرکت های تولیدی و تجاری از بحران

همواره و در هر شرایطی برای رسیدن به موفقیت و رونق راههایی وجود دارد. در شرایط بحران و زمانیکه شرکت در مسیر ورود به دره قرار دارد این بخش تحقیق و توسعه است که با چشم تیزبین میتواند با بهره گیری از تخصص و دانش نوآوری روح تازه ای بر کالبد شرکت بدمد. از این رو کارگاه آموزشی مذکورروش های دست و پنجه نرم کردن با شرایط بحران را آموزش میدهد. جهت آگاهی از زمان برگزاری و اطلاعات بیشتر روی توضیحات دوره کلیلک نمایید. اهداف کارگاه فرهنگ سازی خلاقیت و نوآوری در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی بسترسازی جهت پرورش پرسنل و سازمان های خلاق و نوآور توسعه فعالیت های نوآورانه در بنگاه های اقتصادی تغییر نگرش مدیران از رفتار انفعالی و تاثیرپذیر به رفتارهای خلاقانه و تاثیرگذار مدرس کارگاه جناب آقای دکتر داود فدایی- عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سرفصل مطالب

سازمان های هزاره سوم و وجه تمایز آنها با سازمان های معمولی اهمیت خلاقیت و نوآوری در بنگاه اقتصادی اجزاء و فرآیند خلاقیت ویژگی های افراد و سازمان های خلاق موانع خلاقیت نوآوری (انواع،مدل ها، فرآیند، زیر سیستم های اصلی) نوآوری و کیفیت زمان در فعالیت های نوآورانه چگونه یک سازمان خلاق و نوآور بسازیم. کاربردها و استراتژیهای نوآوری برای خروج بنگاهها از بحران ارزیابی توان نوآوری در سازمان

فهرست رویدادها جهت مشاهده و ثبت‌نام

ردیف عنوان رویداد مکان برگزاری تاریخ شروع مبلغ ظرفیت بافیمانده پرداخت و تکمیل ثبت‌نام
1 معجزه نوآوری در نجات شرکت های تولیدی و تجاری از بحران نا مشخص 1396/05/29 1,500,000ریال 100
کد امنیتی
جهت احراز هویت، حاصل عبارت را وارد نمایید
1 + 15 =

حاصل عبارت ریاضی فوق را وارد نمایید. به عنوان مثال 1+3 برابر با 4 می‌باشد.