مدیریت کارآفرینی
هدف

تهیه مدل کسب و کار از طریق ایده پردازی مدل بوم کسب و کار

سرفصل های دوره
  • آشنایی با کارآفرینی و مفاهیم آن
  • مفهوم نوآوری و خلاقیت و ایده و فرصت
  • منابع کشف ایده و فرصت، تکنیک های خلاقیت
  • تعریف مدل بوم کسب و کار
مدت زمان دوره

16 ساعت

هزینه دوره

...

زمان برگزاری

مهرماه 96