هدف کارگاه

آشنایی با روش های تامین مالی تحقیق و توسعه و نوآوری با محوریت سرمایه گذاری خطر پذیر 

سرفصل های کارگاه
  • مفاهیم کلیدی تأمین مالی در حوزه کارآفرینی و نوآوری
  • سرمایه گذاری اولیه در دستاوردهای تحقیق و توسعه و طرح نوآورانه
  • ارزشیابی طرح های نوآوری و پروژه های تحقیق و توسعه
  • منابع تأمین مالی نقد شونده
  • منابع تأمین مالی نقد ناشونده
مدرس کارگاه

جناب آقای دکتر سعید زرندی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طبابایی

مدت زمان کارگاه

8 ساعت

هزینه کارگاه

5،000،000 ریال (20 درصد تخفیف برای اعضای فعال انجمن )

زمان برگزاری کارگاه

مرداد ماه 96