سازمان‌ها با مسائل متعدد و پیچیده‌ای در محیط درونی و محیط بیرونی خود روبرو هستند، بطوریکه شناخت و تحلیل همه این مسائل و اولویت بندی آنها کار دشواری است.  از طرف دیگر، رویکردها و راه‌حل‌های متعددی نیز برای رفع هر یک از مسائل مطرح هستند که آشفتگی و سردرگمی مدیران را برای عبور از مسائل و بحران ها روز به روز بیشتر می کنند. همچنین محدودیت‌های زمانی، اطلاعاتی و شناختی این شرایط را پیچیده تر کرده و تصمیم گیری را دشوارتر و گاه ناممکن و حتی اشتباه و زیان آور می‌کنند و علیرغم صرف زمان و هزینه‌های زیاد دستاوردهای اندک حاصل می شود.

هم‌افزا با توجه و تمرکز برای رفع چنین چالش‌هایی طراحی شده و می توان بخش مهمی از مشکلات شرکت ها را در این زمینه برطرف سازد. هم‌افزا، پیچیدگی‌ها را کاهش داده و قدرت تصمیم سازی و تصمیم گیری و در نهایت امکان انتخاب های درست و موفقیت آمیز را افزایش می‌دهد.

هم افزا کمک می کند مسائل سازمان ها و شرکت ها به‌طور ریشه‌ای و دقیق کشف، شاخص‌های کلیدی و درست برای پایش سازمان انتخاب و با کمترین هزینه و حداقل زمان، تصمیم‌های متمایز و راهگشا اخذ و اجرایی شوند. اگر برای شرکت شما مدیریت زمان، مدیریت دانش، مدیریت عملکرد، مدیریت کیفیت، استفاده مناسب از ظرفیت های کارآفرینی و نوآوری و بویژه روابط و تاثیرات فیمابین آنها دارای اهمیت می باشد و در حال حاضر عدم یکپارچگی سیستم و معماری نامناسب تشکیلات سازمانی دغدغه و چالش اصلی شرکت شما می باشد، هم افزا گزینه مناسبی است. هم افزا برای کاهش مشکلات مدیریتی با استفاده از فناوری های روز طراحی شده است.

هم‌افزا چگونه چنین دستاوردهایی را دست‌یافتنی می‌کند؟

برای طراحی هم‌افزا، با تحلیل‌های بنیادی، شبکه مسائل مدیریتی (با بیش از ۱۰۰ مسئله) شناسایی شده، راه‌حل‌های اثربخشی برای آن‌ها طراحی شده و برای اجرایی شدن راه‌حل‌ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات بکار گرفته شده است. هم‌افزا ازیک‌طرف مبتنی بر نظریه‌های عمیق و دقیق است و از طرف دیگر قابلیت‌های نرم‌افزارهای پیشرو را ترکیب کرده است.

برای استقرار هم‌افزا در سازمان، شبکه مسائل با استفاده از چک لیست‌ها به ‌سرعت شناسایی می‌شوند. سپس زیرسامانه‌های هم‌افزا که راه‌حل‌های پیش آماده و تجربه‌شده هستند، انتخاب و استقرار می‌یابند. بدین ترتیب بهبود یا بازطراحی «مدیریت» با هم‌افزا، بصورت سریع، دقیق و اثربخش امکان پذیر می شود.

سامانه هم‌افزا جامع، یکپارچه، توزیع‌شده، انعطاف‌پذیر و مقیاس‌پذیر و شامل انسان‌ها، اطلاعات و نرم‌افزارهاست. هم‌افزا نوآوری در مدیریت است!

بمنظور آشنایی شرکت ها و سازمانها با قابلیت ها و دستاوردهای هم افزا و پاسخ به سوالات علمی، تخصصی و اجرایی این عزیزان، نشست ویژه ای با عنوان " توانمندیهای سامانه هم افزا در افزایش موفقیت های مدیران شرکت های تولیدی و تجاری"  با همکاری انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن بصورت رایگان برگزار می شود. از کلیه شرکت های عضو انجمن و سایر شرکت های علاقمند به موضوع دعوت می شود دراین نشست حضور داشته باشند.

برای اطلاع بیشتر درباره  هم‌افزا،  فایل های زیر در صفحه www.hamafza.co/760   در دسترس شما عزیزان می باشد.

چک‌لیست مسائل و راه حل‌های هم افزا
زیرسامانه‌های هم‌افزا: سامانه پایش، سامانه محتوا و ...
مدیریت دانش با هم افزا
تعالی سازمانی با هم افزا، جایزه ملی مدیریت کیفیت با هم افزا
قابلیت‌های نرم‌افزاری هم‌افزا